ČASTO SA HOVORÍ, ŽE HOMEOPATIA...

O homeopatii panuje v spoločnosti stále veľa predsudkov; ide o stereotypy, ktorým dodáva živnú pôdu neznalosť tejto metódy a miesta, ktoré zastáva v liečebných postupoch.

Vymenujme len niektoré z nich: homeopatia je len placebo, homeopati sú šarlatáni, homeopatia je len liečenie bylinkami, o účinnosti homeopatie neexistujú žiadne štúdie, keď užívam homeopatické lieky, nemôžem užívať iné lieky. Pokúsime sa vám tieto mýty vyvrátiť:

1.Mýtus: Homeopatia je len liečenie bylinkami.

REALITA 
 

Homeopatia býva často zamieňaná s fytoterapiou, ktorá ale využíva liečebné vlastnosti rastlín.

Homeopatia využíva okrem bylín aj látky živočíšneho pôvodu (hadí a včelí jed, sépiový atrament, vápenec z ustríc, atď.) a minerálneho alebo chemického pôvodu (tuha, síra, ortuť atď.).

V homeopatii sú základné látky (rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu) veľmi riedené a tiež dynamizované, čo je ďalší nenahraditeľný krok výroby homeopatických liekov.

2.Mýtus: Keď užívam homeopatické lieky, nesmiem užívať iné lieky.

REALITA
 

Homeopatické lieky a ostatné lieky sa môžu kombinovať. Neexistujú kontraindikácie, ktoré by súčasné podávanie homeopatických liekov a iných prípravkov obmedzovali.

Je však potrebné vždy dodržiavať rady odborníka, lekára alebo lekárnika, ktorý vám môže odporučiť homeopatickú liečbu samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi. Aby bola liečby maximálne efektívna, je nutné lekára informovať o všetkých liekoch, ktoré užívate.

3.Mýtus: O účinnosti homeopatie neexistujú žiadne štúdie.

REALITA

Homeopatia sa zrodila z výskumu a stále zastáva úplne plnohodnotné miesto vo vede.

Výskum v homeopatii je veľmi aktívny v mnohých a rôznych odvetviach, ako je základný a klinický výskum. Celkovo bolo vo vedeckých časopisoch publikovaných cez 6000 prác, ktoré sú dostupné v databáze Pubmed (1), najväčší vyhľadávací program štúdií na svete.

Pokiaľ ide o klinický výskum, bolo vykonaných nespočetné množstvo štúdií, pričom niektoré z nich zodpovedajú tým najprísnejším normám: kontrolovanej randomizovanej klinickej štúdie proti placebu. Tie dokazujú účinky homeopatických liekov na rôzne choroby. Napríklad štúdia z roku 2019 týkajúca sa astmatikov dokázala, že homeopatia použitá ako doplnok konvenčnej liečby dokáže u týchto pacientov zlepšiť dýchanie (2).

 

4.Mýtus: Často sa hovorí, že “homeopatia účinkuje pomaly”.

REALITA

Jednou z výhod homeopatie je, že ju možno predpísať pri akútnych (ktoré sa vyskytujú náhle a príležitostne) a chronických ochoreniach (ktoré sa pravidelne opakujú).

 

Pri akútnych ochoreniach lekár predpisuje homeopatickú liečbu na krátku dobu (niekoľko hodín alebo dní), aby príznaky rýchlo vymizli.

 

Pri chronických ochoreniach lekár predpisuje homeopatickú liečbu na dlhšie časové obdobie (niekoľko týždňov), aby sa znížila intenzita a frekvencia epizód pacienta; ide napríklad o sennú nádchu, chronickú sinusitídu, ekzém, herpes atď.

 

5.Mýtus: Homeopati sú liečitelia a šarlatáni.

REALITA

Homeopatia je liečebná metóda s presnými pravidlami a pevnými klinickými základmi, ktorú v súčasnej dobe vo svete používa 300 000 lekárov a v mnohých krajinách sa vyučuje na univerzitách.

V Slovenskej republike pôsobí Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS), ktorá zastupujú lekárov, ktorí sa rozhodli obohatiť svoje medicínske vzdelanie o štúdium homeopatie a začlenili homeopatiu do svojej praxe.

6.Mýtus: Dávkovanie u dieťaťa a dospelého nemôže byť rovnaké.

REALITA
 

V homeopatii sa predpísaný liek môže líšiť v závislosti od pacienta, jeho/jej profilu, anamnézy, symptómov: preto dvom pacientom trpiacim rovnakým stavom môže byť poskytnutá odlišná liečba.

Množstvo granúl a tabliet je však rovnaké bez ohľadu na hmotnosť a vek, či je pacient dospelý, dieťa alebo zviera (zvyčajne 5 granúl naraz, prípadne podľa príbalovej informácie ak ide o viaczložkové homeopatické lieky).

7.Mýtus: Často sa hovorí, že homeopatických granúl by sa nemalo dotýkať holými prstami.

REALITA

Dotýkanie sa homeopatických granúl holými prstami nemení ich kvalitu ani očakávané účinky.

Homeopatické lieky spoločnosti Boiron sa vyrábajú pomocou špeciálneho patentovaného spôsobu trojitej impregnácie, vďaka ktorému je celý objem granúl rovnomerne účinný. Ak sa ich teda dotknete rukou, nehrozí riziko zníženia účinku.

Z hygienických dôvodov je však vhodné používať špeciálne dávkovače, ktoré sú súčasťou tuby, a granule z viečka sypať priamo do úst.

 

8.Mýtus: Keď užívam homeopatický liek, nesmiem piť kávu a čistiť si zuby zubnou pastou s mentolom.

REALITA

Homeopatické lieky sa nechávajú voľne rozpustiť v ústach a do organizmu sa vstrebávajú sliznicou ústnej dutiny. Je preto vhodné, aby v okamihu užitia boli ústa čisté.

To je tiež dôvod, prečo sa neodporúča užívanie homeopatických liekov bezprostredne pred jedlom alebo tesne po ňom a prečo sa homeopatické lieky nezapíjajú.

To isté pravidlo platí aj pre užívanie výrazne aromatických látok (káva, mentol, tabak a pod.), ale nie preto, že by tieto látky samé účinnosť homeopatických liekov ovplyvňovali.

Neznamená to teda, že by konzumácia týchto látok bola vylúčená, neodporúča sa iba bezprostredne pred užitím lieku alebo po ňom.

9.Mýtus: Homeopatia je drahá.

REALITA

V porovnaní s klasickou medicínou patrí homeopatia medzi lacné spôsoby liečby. Vzhľadom na to, že ju možno v mnohých indikáciách používať aj preventívnym spôsobom, môže naopak znížiť výdavky za lieky potrebné na neskoršiu liečbu ochorení.

V Slovenskej republike sa homeopatia v súčasnej dobe nehradí z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, preto vždy musí celú cenu za liek aj ošetrenie u lekára hradiť pacient.

Každý lekár homeopat má vlastný cenník služieb, s ktorým by vás mal vopred zoznámiť.

Hoci sa ceny homeopatických prípravkov v jednotlivých lekárňach líšia, za homeopatické lieky v tubách (monokomponenty) zaplatíte okolo 4 EUR.

1- PubMed 2- Qutubuddin M, Singh S, Nayak C et al. Efficacy of individualized homeopathy in bronchial asthma in adults: Double-blind, randomized, placebo-controlled, clinical trial in the context of usual care. Advances in Integrative Medicine. 2019;58-65

Zdielať :

Facebook
Linkedin
test@tes.fr