Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov
V prípade potreby Vám viac informácií poskytneme v sídle našej spoločnosti na adrese Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava alebo na tel. čísle: 02 59 201 811, poprípade sa na nás ohľadom ochrany osobných údajov môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu: ou@boiron.sk

Ochrana osobných údajov