Vzdelávanie pre veterinárnych lekárovZákladný kurz veterinárnej homeopatie pre veterinárnych lekárov, r. 2015 - 2017,
8 modulov,30 kreditov/ modul ( zaradené do kalendára sústavného vzdelávania KVL SR)

Dňa 20.05.2017 sa v Hoteli Termál, Vyhne, uskutočnil záverečný modul Základného kurzu veterinárnej homeopatie pre veterinárnych lekárov.

Odborné vzdelávanie bolo zaradené v Kalendáriu KVL SR a v rámci sústavného vzdelávania bolo každému modulu pridelených 30 kreditov. Kurz pozostával celkovo z 8 modulov, v rozpätí rokov 2015 – 2017 a úspešne ho ukončilo 21 kurzistov.

Odbornú garanciu poskytli a obsahové naplnenie zabezpečili MVDr. Mária Fialkovičová, PhD. a MVDr. Pavol Čech. Edukačný grant poskytla spoločnosť BOIRON SK, s.r.o.

Účastníci kurzu prejavili veľkú spokojnosť s priebehom celého kurzu a záujem o ďalšie špecializované moduly pre absolventov, ktoré im pomôžu pri riešení častých patológií, ktoré sa vyskytujú u zvierat.