Výroba homeopatických liekov


Homeopatické lieky sa v súčasnosti vyrábajú tými najmodernejšími metódami za prísnej kontroly kvality vo všetkých fázach výrobného procesu. Výroba homeopatík podlieha rovnako prísnym kritériám ako výroba iných liečiv a spadá pod kontrolu zodpovedných štátnych orgánov. Princíp homeopatických liekov spočíva v mnohonásobnom riedení a následnom pretrepávaní účinných látok až do podoby výsledného homeopatického lieku.

Na začiatku výroby homeopatického lieku je vždy základná látka, ktorá je ďalej upravovaná presne stanoveným spôsobom, ktorý zodpovedá zásadám Správnej výrobnej praxe (SVP, ang. GMP) podľa platnej legislatívy. Základné látky sú rastlinného alebo živočíšneho charakteru. V niektorých prípadoch ide o nerasty alebo chemické zlúčeniny. Tieto látky sú vždy vyberané s ohľadom na homeopatickú tradíciu a najnovšie poznatky a zodpovedajú farmaceutickým požiadavkám a oficiálnym liekopisom.


VÝROBA HOMEOPATICKÉHO LIEKU MÁ NIEKOĽKO FÁZ: