Verejne prístupná odborná informačná služba (VPOIS)

Verejne prístupná odborná informačná služba spoločnosti Boiron ( VPOIS) je zriadená v súlade so Zákonom o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov a obsahuje informácie o všetkých registrovaných liekoch spoločnosti Boiron v Slovenskej republike.