Homeopatie, Vztahy mezi léky

François Chefdeville, Maryline Busser, Jean-Marc Cousin, Philippe Desobeau, Joseph Lambert, Jean Merckel, Josette Nouguez
2007, 379 strán, mäkká väzba

Určená lekárom a lekárnikom.
Homeopatie, Vztahy mezi léky

Kniha porovnáva detailne 22 vybraných homeopatických liekov. Cieľom knihy je lepšie posúdenie podobností a rozdielov medzi jednotlivými liekmi, ich použitie a význam ich prípadného striedania pri liečbe.
Slúži na prehĺbenie homeopatických znalostí.

Cena: 17,50, -EUR