Homeopatická terapie, 2. diel - Chronické patologie

Jacques Jouanny, Jean-Bernard Crapanne, Henry Dancer, Jean-Louis Masson
2003, 355 strán, tvrdá väzba

Možnosti homeopatickej liečby chronických ochorení.
Prvá časť knihy: Homeopatická terapie, 2. diel - Chronické patologie

  • pojem terén, chronický spôsob reakcie, citlivý typ
  • stanovenie homeopatických liekov pri chronických ochoreniach
  • bioterapeutiká
  • základné lieky psorického a sykotického spôsobu reakcie

Druhá časť knihy : rieši jednotlivé klinické aplikácie pri konkrétnych ochoreniach, ako napr. recidivujúce ochorenia ORL, gynekologické ochorenia, choroby obehového systému, recidivujúce dermatologické ochorenia, ochorenia nervového systému.

Cena: 23,51,- EUR