Homeopatické memento - Od symptomu k Materii medice

Maryline Busser, François Chefdeville, Jean-Marc Cousin, Philippe Desobeau, Joseph Lambert, Jean Merckel, Josette Nouguez
2007 , 273 strán , tvrdá väzba

Homeopatické memento - Od symptomu k Materii medice

  • pre lekárov
  • umožní rýchlu väzbu medzi kontaktom s pacientovými symptómami a modalitami a Materiou medicou
  • kniha má 7 kapitol: Etiologické znaky a modality, Periodicita striedanie lateralita, Pocity, Sekrécia a menštruácia, Chute a averzie, Spánok, Kľúčové symptómy) a obsahuje viac ako 1000 abecedne radených hesiel, u ktorých sú vždy uvedené vybrané lieky s heslovitým popisom symptómov. (napr.: jesť – Pulsatilla – ospalosť, závrate)

Cena: 11,61,- EUR