Homeopatia BOIRON SK


Príliš veľa stresu

Príliš veľa stresu „Som napätý“; „Cítim úzkosť“; „ Zle spávam“; „Som pod tlakom“; „Mám pocit hrče v žalúdku“: Všetky tieto príznaky sú prejavmi stresu! Stres je prirodzenou vitálnou reakciou organizmu, ktorá nám môže zachrániť život , no ak pretrváva, môže nás tiež vyčerpať. Ako reagovať a včas regulovať stres skôr ako dôjde k depresii alebo k syndrómu vyhorenia?

My v BOIRONe vieme, že v organizme prebiehajú rôzne reakcie. Môžeme ich lepšie spoznať za účelom ich mobilizácie (lepšieho využitia), doplnením homeopatickými liekmi, ktoré môžu regulovať naše prirodzené reakcie.


Prečo toľko stresu? Mozog dirigent...

Vo svojej podstate je stres užitočný signál, ktorý nám v prípade nebezpečenstva umožňuje utiecť alebo bojovať. Napriek tomu, že v našom modernom civilizovanom živote nie sme každodenne vystavení nebezpečenstvu alebo smrti, predsa sme vystresovaní viac, ako doteraz. Prečo? Ako zasahuje mozog do riadenia stresu? Ako ho môžeme vytrénovať, aby reguloval naše reakcie na stres?

Pochopiť svoje reakcie znamená opäť získať kontrolu nad stresom. Vďaka vedeckému pohľadu neuro-psychológov ako MUDr. Jacques Fradin, vieme že všetko sa odohráva v mozgu.