Viaczložkové lieky BOIRON v SR


Informácia o produktoch a liekoch spoločnosti BOIRON


Vyberte typ ochorenia z menu vľavo pre zobrazenie príslušných viaczložkových liekov BOIRON (špecialít)
alebo vyberte konkrétny liek z nasledujúceho zoznamu:

Špeciality BOIRON:


Táto internetová stránka obsahuje informácie o produktoch a liekoch, ktoré sú dostupné na Slovensku. Tieto produkty a lieky môžu byť v iných krajinách k dispozícii pod inými značkami alebo názvami, v každom prípade sú schválené príslušnými orgánmi a môžu byť používané s upravenými indikáciami a obmedzeniami v tej ktorej krajine.

Obchodná sieť BOIRON (zastúpenie BOIRON alebo autorizovaní distribútori) je Vám k dispozícii v prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa dostupnosti týchto produktov a liekov vo Vašej krajine; viac informácií nájdete na stránke Obchodné zastúpenie vo svete.