Riedenie


Matičné tinktúry sa používajú samostatne alebo na prípravu niektorých polykomponentných liekov alebo na výrobu vyšších homeopatických riedení. V procese mnohonásobného riedenia lieky postupne strácajú toxicitu pri zachovaní špecifického liečebného účinku homeopatika. Preto nemusí mať pacient obavy ani pri užívaní liekov, ktoré sú pripravené z prudko jedovatých rastlín, živočíšnych jedov alebo chemických toxických látok. Pri takýchto homeopatikách je pôvodná látka nariedená natoľko, že neobsahuje žiadne prvky, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na zdravie človeka.

CENTEZIMÁLNE RIEDENIE PODĽA HAHNEMANNA

Ide o najčastejšie používaný spôsob riedenia pri homeopatických liekoch dostupných v Slovenskej republike. Lieky pripravené týmto spôsobom obsahujú v názve skratku CH (čítaj cé há). Pri tomto spôsobe riedenia sa zmieša 1 diel matičnej tinktúry a 99 dielov rozpúšťadla (spravidla sedemdesiatpercentného alkoholu) a následne prudko pretrepe (dynamizácia). Vznikne roztok v prvom riedení podľa Hahnemanna, teda 1 CH. Vyššie riedenia vzniknú zopakovaním tohto postupu – z roztoku v riedení 1CH sa odoberie 1 diel a v čistej nádobe sa zmieša s ďalšími 99 dielmi rozpúšťadla – po dynamizácii vznikne riedenie 2 CH a po treťom zopakovaní vznikne 3 CH atd.

DECIMÁLNE RIEDENIE PODĽA HAHNEMANNA
Toto riedenie, označované v názve lieku spravidla písmenami DH, nie je v Slovenskej republike tak časté, vyskytuje sa však napr. v zložení niektorých polykomponentných liekov spoločnosti BOIRON. Prebieha rovnakým spôsobom ako centezimálne hahnemannovské riedenie s jedinou výnimkou. V tomto prípade dochádza vždy k zlúčeniu 1 dielu východiskovej látky s len 9 dielmi rozpúšťadla.

RIEDENIE PODĽA KORSAKOVA
Ide o trochu iný spôsob riedenia, označovaný ako korsakovské riedenie alebo "riedenie v jednej nádobe". Jeho princíp spočíva v používaní jedinej nádoby počas celého procesu riedenia. Na rozdiel od riedenia podľa Hahnemanna sa do nádoby vloží určité množstvo matičnej tinktúry a po dynamizácii sa 99% tekutiny odsaje a nahradí čistou vodou. Po ďalšej dynamizácii vznikne roztok v riedení 1K. Vyššie riedenie 2 K sa získa po ďalšom odsatí 99% z roztoku 1 K, ich nahradením čistou vodou v tej istej nádobe a následnej dynamizácii. Takto môže proces pokračovať až po získanie požadovaného stupňa riedenia. Týmto spôsobom sa pripravuje napr. homeopatikum Oscillococcinum®