Impregnácia


Vo fáze impregnácie sa pripravený roztok v požadovanom riedení nanáša na neutrálny základ. Najčastejšie ide o granuly, malé guľôčky vyrobené zo zmesi laktózy a sacharózy, ktoré sú typickou liekovou formou pre jednozložkové homeopatiká. V špeciálnych nádobách dochádza za neustáleho premiešavania k vstrekovaniu roztoku na granuly, čím dochádza k postupnému nasýteniu granúl roztokom.

Spoločnosť BOIRON vytvorila tzv. systém trojitej impregnácie, ktorý zaručuje skutočne dokonalé a rovnomerné nasýtenie látkami v celom objeme každej granuly. Homeopatické roztoky je možné nanášať aj na iné liekové formy, ako sú napr. tablety, je možné z nich pripravovať aj sirupy, prípadne masti. Tieto liekové formy sú typické pre špeciality.