Suroviny


Základom pre výrobu homeopatických liekov spoločnosti Boiron je 3000 látok, rastlinného, živočíšneho, minerálneho alebo chemického pôvodu.

Rastliny alebo časti rastlín, spolu 1400 rastlinných druhov, sa používajú väčšinou v čerstvom stave. Ide o divo rastúce rastliny, zberané v ich prirodzenom prostredí. Laboratóriá Boiron využívajú sieť zberačov (približne 100 spolupracovníkov), odborníkov na botaniku, ktorí zbierajú rastliny vo voľnej prírode. Zber rastlín sa riadi prísnymi pravidlami: rastliny sa zberajú len v oblastiach vzdialených od zdrojov znečistenia, zberači musia byť šetrní voči ekosystémom, aby sa z roka na rok uchovávali botanické náleziská. Rastliny používané na výrobu liekov sa pestujú iba v prípadoch, keď za normálnych okolností nerastú vo voľnej prírode (napríklad artičoka).

Doprava čerstvých rastlín do laboratórií sa realizuje nákladnými vozidlami s chladiacim zariadením. Rastliny vstupujú do výrobného procesu najneskôr 24 hodín od ich zberu.