V roku 2018 plánujeme účasť na:

rôznych kongresoch, konferenciách a seminároch

 


V roku 2019 plánujeme účasť na: