V roku 2018 plánujeme účasť na:

rôznych kongresoch, konferenciách a seminároch