Archív akcií
a správ


Seminár v prírode

Spoločnosť Boiron SK usporiadala 4. júna 2016 na Sliači odborný seminár – stretnutie lekárov homeopatov.
Prednáška na vysokej odbornej úrovni bola obohatená konkrétnymi klinickými prípadmi z praxe renomovaného lektora aj slovenských lekárov. Mimoriadne aktuálna téma vyvolala bohatú diskusiu a viac ako tridsať lekárov využilo odborný seminár aj na výmenu skúseností a informácií.

Seminar 2015


Nadstavbový homeopatický seminár

Seminar 2015


Homeopatický seminár CEDH v Paríži

Seminar 2014

Edukafarm - Lekáreň 2014 - semináre pre lekárnikov a laborantov

12.05.2014 - Nitra

13.05.2014 - Žilina

14.05.2014 - Košice

15.05.2014 - Poprad

20.05.2014 - Banská Bystrica

21.05.2014 - Bratislava

22.05.2014 - Lučenec

Oravsko - liptovské lekárnické dni

23.05.-24.05.2014

Psychiatrická konfrenecia

06.05.2014 - Kováčová

Homeopatický kongres

15.-18.05.2014 - Bulharsko

Phoenix - vzdelávacia akcia Pharm Akademia

19.03.2014 - Bratislava

26.03.2014 - Banská Bystrica

37.03.2014 - Košice

Edukafarm - Lekáreň 2014 - semináre pre lekárnikov a laborantov

04.03.2014 - Bratislava

05.03.2014 - Banská Bystrica

11.03.2014 - Košice

12.03.2014 - Žilina

13.03.2014 - Nitra

18.03.2014 - Lučenec

19.03.2014 - Poprad

10.10.2013 Konferencia 1. detskej kliniky, Bratislava

PharmaNews

18.10.2013 Košice

15.11.2013 Bratislava

Edukafarm - Lekáreň 2013 - semináre pre lekárnikov a laborantov

05.11.2013 Žilina

06.112013 Bratislava

12.11.2013 Banská Bystrica

13.11.2013 Košice

PharmaNews

23.05.2013 Bratislava

Edukafarm - Lekáreň 2013 - semináre pre lekárnikov a laborantov

14.05.2013 Žilina

15.05..2013 Košice

21.05.2013 Banská Bystrica

22.05.2013 Bratislava

Phoenix - vzdelávacia akcia Pharm Akademia

20.03.2013 Banská Bystrica

21.03.2013 Košice

Festival kazuistík

22.03.-23.03.2013 Žilina

Pharma News

15.03.2013 Banská Bystrica

Phoenix - vzdelávacia akcia Pharm Akademia

14.03.2013 Bratislava

20.03.2013 Banská Bystrica

21.03.2013 Košice

Getlíkov deň

14.03.2013 Bratislava

Edukafarm - Lekáreň 2013 - semináre pre lekárnikov a laborantov

05.03.2013 Žilina

06.03.2013 Košice

12.03.2013 Banská Bystrica

13.03.2013 Bratislava

XIV. Prešovský pediatrický deň

06.12.2012 Prešov

44. Celoslovenská pediatrická konferencia - Galandove dni

22.-23.11.2012 Martin

IV. Homeopatický kongres

26.-27.10.2012 Bratislava

XXXV. Slovenská konferencia farmaceutických laborantov

05.-06.10.2012 Žilina

Pharma News - vzdelávacia akcia Pharm Akademia

09.03.2012 Banská Bystrica

18.05.2012 Košice

21.09.2012 Žilina

16.11.2012 Bratislava

Getlíkov deň, SAMEDI

02.03.2012 Bratislava

Kreditovaný homeopatický kurz pre farmaceutov a farmaceutických laborantov - Homeopatia v praxi lekárnika

11. - 12.2.2012 a 21. - 22.4.2012 Bratislava

21. - 22.1.2012 a 10. - 11.3.2012 Nitra

14. - 15.4.2012 a 19. - 20.5.2012 Košice

Bratislava CEDH

7. – 8.1.2012, 3. Seminár 2. Cyklu vzdelávania CEDH, Bratislava

28. – 29.1.2012 praktická stáž, Bratislava

11. – 12.2.2012, 4. Seminár 2. Cyklu vzdelávania CEDH, Bratislava

2. – 3.6.2012, praktická stáž, Bratislava

24.3. – 25.3.2012, 5. Seminár 2. Cyklu vzdelávania CEDH, Bratislava

19. – 20.5.2012 Skúška 2. Cyklus CEDH

Košice CEDH

21. - 22.1.2012, 3. Seminár 1. Cyklu vzdelávania CEDH, Košice

18. – 19.2.2012, Expert Aurum aCausticum

3. - 4.3.2012, 4. Seminár 1. Cyklu vzdelávania CEDH, Košice

17. – 18.3.2012, praktická stáž, Košice

7.- 8.4.2012, 5. Seminár 1. Cyklu vzdelávania CEDH, Košice

2. – 3.6.2012, praktická stáž, Košice

3.6 – 5.6.2011
Seminár v prírode. Hotel 3 studničky, Demänovská dolina.

10.6.2011
Regionálny seminár homeopatie. Trenčín, hotel KORUNA.

28.6. – 30.6.2011
Celoslovenský zjazd farmaceutov. Hotel Residence, Donovaly.
Organizuje Slovenská lekárnická komora.

SACCME

SACCME (Slovak Accreditation council for continuing medical education) predstavuje kontinuálne kreditovanÉ vzdelávanie pre Lekárov. Viac informácií nájdete na http://www.saccme.sk/. Semináre vrámci SACCME venované homeopatii:

3. – 4.9.2011 seminár v Košiciach

15. – 16.10.2011 seminár v Trenčíne

22. - 23.10.2011 seminár v Bratislave

29. – 30.10.2011 seminár v Košiciach

CEDH

Sekcia Homeopatie ASL sr (Asociácia súkromných lekárov SR) organizuje v spolupráci s francúzskou homeopatickou školou CEDH (Centre for education and development of clinical homeopathy) kurzy klinickej homeopatie a zdokonaľovacie semináre zamerané na vzťahy medzi liekmi. Podrobný prehľad kurzov a jednotlivých tém seminárov nájdete na stránke http://www.homeosr.sk/.

Bratislava CEDH

10.- 11.9.2011, Bratislava

Skúška opravný termín , CEDH

1.- 2.10.2011, otvorenie 2. Cyklu vzdelávania CEDH, 1. Seminár, Bratislava

5. – 6.11.2011, Expert Nux vomica aIgnatia Amara, Bratislava

26. – 27.11.2011, 2. Seminár 2. Cyklu vzdelávania CEDH, Bratislava

Košice CEDH

12.- 13.11.2011, otvorenie 1. Cyklu vzdelávania CEDH, 1. Seminár, Košice

10.- 11.12.2011, 2. Seminár 1. Cyklu vzdelávania CEDH, Košice

Vzdelávanie pre farmaceutov a laborantov V SENICI

10. – 11.9.2011

3. seminár Kurzu francúzskej praktickej homeopatie, Hotel Senica, Hviezdoslavova 1417/62, Senica

8. – 9.10.2011

4. seminár Kurzu francúzskej praktickej homeopatie, Hotel Senica, Hviezdoslavova 1417/62, Senica


3.6 – 5.6.2011
Seminár v prírode. Hotel 3 studničky, Demänovská dolina.

10.6.2011
Regionálny seminár homeopatie. Trenčín, hotel KORUNA.

28.6. – 30.6.2011
Celoslovenský zjazd farmaceutov. Hotel Residence, Donovaly.
Organizuje Slovenská lekárnická komora.